Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Qualified Interim Project Professionals BV

Disclaimer

QIPP BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat QIPP BV vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. QIPP BV kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van QIPP BV anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

QIPP BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

QIPP Qualified Interim Project Professionals BV

Entrada 100   1114 AA  Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon 085 – 13 08 290  –  info@qipp.nu

085 - 13 08 290